Älä osta toriparkkia! - Ilmoittaudu ostoboikottiin!

Iloinen Asko

Iloinen Asko
Isä poikansa kuvaamana. Alkusyksy 2008.

keskiviikko 24. syyskuuta 2008

Kuusi esitystä - ja yksi lupaus

Olen ehdolla Turun kapunginvaltuustoon. Minulla täytyy siis varmaan olla jonkinlainen ohjelma, tavoitteita ja vaalilupauksia. Kannatan toki Turun Vasemmistoliiton kaupunkipoliittista ohjelmaa ja ympäristöohjelmaa, mutta olen vielä yrittänyt kiteyttää tähän juuri minulle tärkeät asiat:

1. Palvelut turvattava!

Terveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja koulutus ovat kunnan tärkeimmät tehtävät. Niin myös Turussa. Terveydenhuollossa suurin ongelma ovat pitkät jonot. Niitä ei saada lyhennettyä, ellei terveydenhuoltoon suunnata lisää voimavaroja, rahaa, ja työllistetä ammattitaitoisia työntekijöitä.

Sosiaalipuolella kasvaa nopeimmin vanhusten palveluiden tarve. Vanhempien ihmisten edellytyksiä asua kotona on tuettava, mutta myös laitospaikkoja tarvitaan lisää.

Päihdeongelmaiset unohtuvat helposti. Turussa on pantava myös nämä palvelut kuntoon.

Kouluissa on tärkeää pienentää opetusryhmiä eli luokkakokoja. Se on mielestäni jopa tärkeämpi asia, kuin koulujen määrä ja sijainti. Totta kai myös pienten koululaisten koulumatkan on oltava turvallinen.

Ei ole ensisijaista tuottaako kaupunki palvelut turkulaisille itse, vai ostaako se palvelut muilta, vaikkapa yksityisiltä. Tärkeintä on palvelujen laatu - ja tietenkin hinta. On muistettava, että yksityinen tuottaja lisää hintaan aina myös voiton. Toisaalta myös kaupunki voi tuottaa palveluja tehokkaasti ja laadukkaasti, kunhan asiat järjestetään hyvin.

2. Turun talous kuntoon!

Palveluiden turvaamiseksi kaupungilla täytyy tietenkin olla voimavaroja eli rahaa. Oikeistoenemmistön aikana Turun talous on mennyt huonoon kuntoon. Sosiaalidemokraattien ja porvareiden johtamat valtakunnan hallitukset ovat vielä vieneet kuntien terveeltä taloudelta pohjaa.

Kaupungin omaisuuden myyminen ja toimintojen leikkaaminen juustohöylä-menetelmällä eivät ole oikea tapa parantaa Turun taloutta. Tarvitaan pitkälle tähtäävää ja määrätietoista, suunnitelmallista toimintaa tulojen lisäämiseksi ja menojen vähentämiseksi kestävällä tavalla. Kaupungin energialaskun pienentäminen on tästä yksi esimerkki.

En pysty nyt esittämään täydellistä ja menestyksellistä suunnitelmaa Turun talouden tervehdyttämiseksi. Siihen ei ole pystynyt kaupungin päätoiminen johtokaan, vaikka sillä pitäisi olla kaikki tieto ja taito käytettävissään. Talousongelmien ratkaiseminen on vuosien, ellei vuosikymmenten työ.

Turun taloustilannetta ei saa käyttä tekosyynä ideologisten ratkaisujen tekemiseen ja turkulaisten yhteisen omaisuuden luovuttamiseen yksityisen voitontavoittelun tai harvojen hallitsemien säätiöiden haltuun. Kaupungin omaisuus on pantava hukkaamis ja hävittämiskieltoon!

3. Lähiöitä pitää kehittää!

Asun itse Turun keskustassa, mutta suurin osa turkulaisista asuu lähiöissä. Ne ovat näivettymässä. Mielestäni jokaiselle lähiölle pitää laatia yhdessä sen asukkaiden kanssa kehittämisuunnitelma. Kaupungin on suunnattava voimavaroja lähiöiden kehittämiseen.

4. Kulttuurikaupunki nyt - ei vasta 11. vuosi!

Taiteeseen ja kirjallisuuteen kannattaa aina sijoittaa - ne tekevät hyvää ihmisten mielelle ja ruumiille. Aktiivinen kulttuuriympäristö myös vetää puoleensa luovia ja aikaansaavia ihmisiä, sellaisia turkuun tarvitaan lisää. Sitäpaitsi sijoittaminen kulttuuriin tuottaa rahat takaisin kaksin-, kolminkertaisesti.

Kulttuuritoiminta ei saa olla pelkkää yläkulttuuria ja eliitin patsastelutilaisuuksia. Turussa on nyt tärkeää säilyttää Kultturikeskus itsenäisenä ja toimivana kokonaisuutena ja nimenomaan Vanhan Suurtorin ympäristön tiloissa.

Kaupunginm omistamia vanhoja ja arvokkaita rakennuksia ei saa enää missään tapauksessa myydä pois - ei varsinkaan naurettavilla pilkkahinnoilla!

Saatuamme Turkuun uuden hienon kirjastokokonaisuuden, on kirjastomäärärahat nostettava riittävälle tasolle. Sivukirjastoja ei saa lopettaa, vaan niiden toimintamahdollisuuksia pitää parantaa.

On suuntauduttava Kaupunginteatterin ja Konserttitalon peruskorjauksiin ja laajennuksiin. Jos uutta kongressitilaa tarvitaan, se voidaan sijoittaa vaikka Artukaisiin Turkuhallin ja messukeskuksen yhteyteen. Juuri kongressitilojen rakentaminen sopii yksityinen pääoman tehtäväksi.

Turkuun pitäisi saada elokuvakeskus, joka voisi olla elokuvakerhojen, elokuvakasvatuksen sekä erityisryhmille (eläkeläiset, päiväkodit, kotivanhemmat jne.) suunnattujen esitysten tila. Paikaksi sopisi pienen, mutta asianmukaisen kunnostuksen jälkeen Palatsi. Toimintaa kaupunki voisi pyörittää yhdessä alan yrittäjien kanssa.

Samanlainen keskus tarvittaisiin rytmimusiikille ja se sopisi Dominon tiloihin.

Kannatan myös riittävien ja kohtuuvuokraisten työtilojen järjestämistä niitä tarvitseville turkulaisille taiteilijoille.

5. Turusta ympäristön ja energian säästämisen mallikaupunki!

Kaupunki voi tehdä paljon ympäristön suojelemiseksi ja energian säästämiseksi. Se ei ole mitään viherpiiperrystä, vaan välttämätöntä meidän itsemme ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin vuoksi.

Avainasia on energian säästäminen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön ottaminen. Suurin osa turkulaisten käyttämästä energiasta tuotetaan hiiltä ja öljyä polttamalla. Sen sijaan tarvitaan yhä enemmän tuuli- ja aurinkoenergiaa, sekä rakennuksissa lämpöpumppuja, jotka voivat alentaa talojen energian kulutusta kymmenillä prosenteilla. Rakennuksista pitää tietenkin tehdä vähemmän energiaa kuluttavia. Energiaa säästämällä säästyy luontoa - ja veronmaksajien rahoja.

6. Turku on Suomen paras kaupunki - tehdään siitä vielä parempi!

Vaalilupaus: Lupaan tehdä parhaani näiden esitysten toteuttamiseksi!

Ei kommentteja: