Älä osta toriparkkia! - Ilmoittaudu ostoboikottiin!

Iloinen Asko

Iloinen Asko
Isä poikansa kuvaamana. Alkusyksy 2008.

keskiviikko 5. marraskuuta 2008

Vasemmistoliiton hyvä vaalitulos Turussa perustui hyvään ja laajaan ehdokasjoukkoon

Vasemmistoliitto menestyi kunnallisvaaleissa Turussa selvästi maan keskiarvoa paremmin. Puolue lisäsi äänimääräänsä ja säilytti ääniosuutensa sekä paikkansa.

Tulosta selittää ainakin kaksi tekijää:

Ensiksi, vasemmistoliittolaiset ja heidän ystävänsä tekivät Turussa vaalityötä poikkeuksellisen innokkaasti ja laajalla joukolla. Se johtui osittain seuraavasta selittävästä tekijästä.

Toiseksi, Vasemmistoliiton ehdokaslista tuli täyteen hyvissä ajoin, ja se oli todella kattava ja monipuolinen. Mukana oli paljon nuoria (yli 20) ja reilusti naisia (yli 40), ihmisiä eri aloilta ja yhteiskuntaryhmistä.

Useimmat ehdokkaista nousivat valmiista taustaryhmästä, joka loi pohjan kohtuulliselle äänimäärälle kaikille. Useimmat ehdokkaat tekivät myös omaa vsaalityötä ja monet olivat mukana jonkin perusjärjestön tai muun ryhmän vaalityössä.

Niinpä Vasemmistoliiton äänet jakautuivatkin näissä vaaleissa tasaisemmin useammalle ehdokkaalle, kuin edellisissä kunnallisvaaleissa.

Tällä kertaa 10:n eniten ääniä saaneen ehdokkaan yhteinen osuus puolueen äänistä oli 50,4 prosenttia, kun se neljä vuotta sitten oli 52,05. Kahdenkymmenen eniten ääniä keränneen kohdalla vastaavat osuudet olivat 65,6 ja 68,4.

Vaalimenestys siis näytti tällä kertaa liittyneen äänten jakautumiseen aikaisempaa tasaisemmin kaikille ehdokkaille.

Äänten keskittäminen vielä tämänkertaista selvemmin vain joillekin ehdokkaille (mihin ainakin Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön Uusi Päivä -lehti näytti pyrkivän) olisi todennäköisesti tuottanut huonomman tuloksen.

Emme tietysti saa koskaan varmasti tietää, veikö keskittämispyrkimys pohjaa vielä paremmalta tulokselta ja olisiko ehdokkaiden tasapuolisempi esille tuominen tuottanut todellisen vaalivoiton, nyt saadun torjunvoiton sijasta.
____________________________________________________________________

Ei kommentteja: