Älä osta toriparkkia! - Ilmoittaudu ostoboikottiin!

Iloinen Asko

Iloinen Asko
Isä poikansa kuvaamana. Alkusyksy 2008.

maanantai 3. marraskuuta 2008

Vasemmistoliitto pesi Turun Sanomien vaaligallupin + 3,5 %yksiköllä!

Vuonna 2004 Turun Vasemmistoliitto päihitti Turun Sanomien kunnallisvaalien edellä teettämän mielipidetiedustelun + 1,4 prosenttiyksiköllä. Tänä vuonna Vasemmistoliitto pesi saman yrityksen samalle lehdelle tekemän vaaliarvauksen peräti + 3,5 prosenttiyksiköllä!

Turun Sanomat julkaisi sunnuntainumerossaan 12.10.2008 näyttävästi Turun kunnallisvaaleja koskevan mielipidetiedustelun. Itse vaaleissa puolueiden kannatus erosi TS:n arvauksesta seuraavasti (luvut prosenttiyksikköjä ja saatuja valtuustopaikkoja):

Vasemmistoliitto + 3,5 ja + 2 valtuustopaikkaa.
SKSV + 1,3 ja + 1 paikka.
RKP + 1,0 ja + 1 paikka.
KD +/- 0 ja +/- 0 paikkaa.
Kokoomus - 0,2 ja - 1 paikka.
Muut yhteensä -1,0 ja +/- 0 paikkaa.
SDP -1,0 ja -1 paikka.
Vihreät -0,9 ja - 1 paikka.
Keskusta -1,2 ja - 1 paikka.

Turun Sanomien käyttämä mielipideselvitysyritys siis arvasi - taas - Vasemmistoliitolle selvästi pienempää kannatusta kuin puolue vaaleissa sai. Tällä kertaa virhe mahtui juuri ja juuri ilmoitetun virhemarginaalin (3,6 prosenttiyksikköä) rajoihin.

Vasemmistoliiton osalta TS:n arvauksen ja toteutuneen vaalituloksen eroa voi selittä kahdella tekijällä:

Ensinnäkin, tämä TS:n käyttämä yritys käyttää aina liian pientä "vasemmistokerrointa" (entinen "kommunistikerroin"). Eri syistä nimenomaan vasemmistoa kannattavilla ihmisillä on taipumusta olla kertomatta puoluekannastaan. Siksi kaikki poliittisia mielipiteitä kyselyiden ja haastatteluiden perusteella selvittävät yritykset käyttävät korjauskerrointa arvioidessan Vasemmistoliiton "todellista" kannatusta.

Toiseksi, vasemmistoliittolaisten viimeisinä vaaleja edeltäneinä viikkoina turkulaisten keskuudessa tekemä valtava ja innostunut vaalityö todella vaikutti ja tuotti selvästi ennakoitua paremman tuloksen. Saimme siis kannattajamme varsin hyvin liikkeelle ja äänestämään.

Gallupit ovat gallupeja ja vasta vaalit ratkaisevat!

Oma arvaukseni Turun vaalitulokseksi oli seuraavanlainen:

Vasemmistoliitto 13-15%, 11 paikkaa. Kannatusosuus osui siis oikeaan väliin, paikkojen osalta olin vähän, yhden verran, liian toiveikas.

SDP 23-25%, 17. Arvioin demareiden mahdollisuuksia hiukan yläkanttiin.

Vihreät 12-14%, 10. Arvioni jäi vähän vajaaksi.

Keskusta 5-7%, 4. Kannatusosuus osui oikean väliin, vaalimatematiikka vei yhden paikan arvauksestani.

RKP 4-5%, 3. Arvaukseni jäi vähän todellisuudesta. Stefan Wallin juuri ja juuri pelasti RKP:n Turussa.

Kokoomus 26-28%, 19. Arvasin oikein.

PS 3-4%, 2. Arvasin oikein.

KD 2-3%, 1. Kannatusosuus oikein, vaalimatematiikka toi yhden paikan arvaamaani enemmän.

Muut yhteensä 2-3%, 0. Kannatusosuuden arvasin vähän alakanttiin ja niin muodoin en myöskään ennustanut Mäenpäälle paikkaa, vaikka realistisesti olisi pitänyt se ennakoida.

Valistunut arvaukseni osui vähintään yhtä hyvin oikeaan, kuin TS:n kalliilla rahalla teettämä "gallup". Tarjoankin jatkossa paveluksiani Ketosten julkaisulle - kohtuullista korvausta vastaan tietenkin.
____________________________________________________________________

Ei kommentteja: